Nieuwe wijk Lierop-Zuid levert in totaal 165 woningen op: ‘Dat is hard nodig’

LIEROP 10 oktober 2023 – Verdeeld over twee projecten maakt het inwonersaantal van Lierop de komende jaren een forse groeispurt. In het zuidelijkste deel van het dorp komt er een volledig nieuwe woonwijk bij met 165 huizen.

,,Ik ben er best trots op”, zegt wethouder Louis Swinkels van de gemeente Someren. Hij stond maandag in Lierop een grote menigte te woord in de zaal bij café Van Oosterhout. Daar stapten iets eerder ruim vierhonderd Lieropenaren naar binnen om bijgepraat te worden over de laatste ontwikkelingen van de nieuwe woonwijk in Lierop-Zuid.

Swinkels is er trots op dat er het afgelopen jaar erg veel stappen zijn gezet. Zoveel zelfs dat de woonwijk er een poos eerder komt dan verwacht. ,,Tijdens eerdere bijeenkomsten spraken we over een periode van ongeveer zeven jaar voordat we konden gaan bouwen. Inmiddels zijn we al zover dat het zeker twee jaar sneller gaat”, aldus de wethouder Volkshuisvesting.

In totaal duizend huizen in de gemeente Someren
Dat het zoveel rapper gaat, heeft te maken met enkele facetten. Zo is het de gemeente makkelijker gelukt om grond over te kopen. Maar ook de druk vanuit de landelijke politiek speelt een belangrijke rol. ,,We hebben van minister Hugo de Jonge allemaal opdrachten gekregen waar we tot 2030 mee aan de slag kunnen. Voor Someren houdt dat in dat er duizend huizen bijgebouwd moeten worden”, stelt Swinkels.

Een flinke hap van dat totaal komt dus in Lierop terecht. Ten zuiden van de Groenstraat en aan de Lieropsedijk komen verdeeld over twee projecten 165 woningen. En dat is hard nodig, zo geeft ook Toon van den Hurk aan. Hij is bestuurslid van Lierop Leeft: ,,Er zijn veel te weinig woningen voor jongeren en starters. Maar ook levensloopbestendige woningen staan er nauwelijks. En die woningen zijn niet te betalen.”

‘Raamwerk staat’
Het eerste gedeelte van de nieuwe wijk bestaat uit 125 huizen. Een derde is bestemd voor de sociale huursector van woningcoöperatie WoCom. Ook een derde is voor de vrije sector, Het overgebleven deel bestaat uit betaalbare nieuwbouw. Dit zijn huizen die maximaal 350.000 euro kosten.

Hoe de verdeling er qua aantallen uit gaat zien, is nog niet precies te zeggen. ,,Er kan nog wat geschoven worden, maar het raamwerk staat er”, geeft projectleider Michel de Vocht aan. Hij hoopt dat er in het najaar van 2025 gestart kan worden met de bouw.

Lierop Buiten
De overgebleven veertig woningen komen ter hoogte van het Berkeindje te liggen. Onder de noemer Lierop Buiten worden hier huurwoningen gebouwd voor mensen met een middeninkomen. Wie daar interesse in heeft, kan zich op de gelijknamige website (www.lieropbuiten.nl) aanmelden.

Bron: ED

De Gildewijk in Lierop. Ten zuiden hiervan komt nieuwbouw.

Planstudie Situatie Lierop Buiten (Indicatief, hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.)